บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : ced724ISBN : 9786167655130 
ราคา : 99 บาทราคาพิเศษ : 99 บาท
ชื่อผู้แต่ง : Stanley Tam

รายละเอียด :
เรื่องราวชีวิตจริงของนักธุรกิจที่ยอมให้พระวิญญาณ บริสุทธิ์นำ และด้วยชีวิตที่แสวงหาคำสั่งสอนและดำเนินตามคำสอนของพระวจนะ โดยถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต ทำให้ได้รับความชื่นชมยินดีในการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณ เพราะตระหนักว่า พระเจ้าไม่ได้ให้สิทธิในการประกาศข่าวประเสริฐแต่อภิสิทธิชนบางคนเท่านั้น แต่เป็นสิทธิที่มอบให้คริสเตียนทุกคน หนังสือ “พระเจ้าเป็นเจ้าของบริษัท” เป็นสื่อในการประกาศนำคนมากมายมาถึงความศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ได้รับการปรับเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างสังคม ความเป็นอยู่ที่ถูกต้อง นำประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง เป็นพรอันยิ่งใหญ่แห่งพันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่รักและเชื่อวางใจ ในพระองค์ (Rom 8:28 [1971]) เรา​รู้​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​คน​ที่​รัก​พระ​องค์​ให้​เกิดผล​อัน​ดี​ใน​ทุก​สิ่ง คือ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์​ เพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวประเสริฐ 100 เล่มขึ้นไป @50.-