บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : ced375ISBN : 9786167655192 
ราคา : 150 บาทราคาพิเศษ : 150 บาท
ชื่อผู้แต่ง : Rick Warren

รายละเอียด :
พระวจนะเพื่อการใคร่ครวญสำหรับวัตถุประสงค์ของชีวิต 42 วัน จาก ฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไร เนื้อหาเป็นข้อพระคัมภีร์มากกว่า 80% จากหลากหลายฉบับ (version) ที่คัดสรรให้เหมาะสมเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอยู่ในโลกนี้