บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/14ISBN :  
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง :

รายละเอียด :
สดุดีบทที่ 120-134 อยูในกลุ่มที่เรียกว่า บทเพลงใช้แหขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ที่มาของสดุดีกลุมนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือแนวคิดที่บอกว่า สดุดีบทเหล่านี้เขียนขึ้นเพื่อผู้จาริกที่กำลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลของชาวยิว เมื่ออ่านสดุดีเราได้เห็นว่าผู้เขียนแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาต่อพระเจ้าอย่างไม่มีปิดบัง ทั้งความคิดและอารมณ์ความรู้สึกไมว่าจะเป็นความชื่นชมยินดีหรือความทุกข์ใจ ความสำเร็จ หรือล้มเหลว ความหวังหรือความท้อถอย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคำอธิษฐานเพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราต่อพระเจ้า