บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/13ISBN :  
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง :

รายละเอียด :
พระธรรมเลวีนิติเป็นพระธรรมเล่มที่น้อยคนนักจะกระตือรือร้นอ่านและทำความเข้าใจ พระธรรมเล่มนี้จะทำให้เราได้เห็นทั้งพระคุณ ความรัก และความเมตตาของพระเจ้าที่นำเราให้เข้าใกล้พระองค์ ผู้บริสุทธิ์ทั้งที่ด้วยความต่ำต้อยในความเป็นมนุษย์ของเราเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในเลวีนิติเราจะได้เห็นวิธีการที่พระเจ้ากำหนดเพื่อให้มนุษย์มีสัมพันธภาพกับพระองค์ ในพระคัมภีร์เล่มนี้มีข้อกำหนดอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อบอกให้มนุษย์รู้ว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงต้องการให้มนุษย์เข้ามาหาพระองค์ เราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกในการสร้างสัมพันธภาพและเดาใจพระองค์ เพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งใดที่พระองค์พอพระทัยและสิ่งใดไม่ใช่ พระเจ้าทรงเป็นผู้หยิบยื่นความสัมพันธ์ให้แก่มนุษย์ก่อน เราเป็นเพียงผู้ตอบสนองสิ่งที่พระองค์ทรงหยิบยื่นให้ด้วยพระคุณและพระเมตตาเท่านั้นเอง