บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : cedISBN : 978-974-8418-37-7 
ราคา : 190 บาทราคาพิเศษ : 190 บาท
ชื่อผู้แต่ง : ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์/CED

รายละเอียด :
อาจารย์ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะนักการศึกษา วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญในงานพันธกิจ เป็นผู้เขียนหนังสือ หลักความเชื่อคริสเตียน และศาสนศาสตร์ระบบ ได้กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อช่วยในการสอนวิชาหลักความเชื่อคริสเตียน และศาสนศาสตร์ระบบในสถาบันคริสตศาสนศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหามากเกินกว่าที่จะบรรยายได้จบสิ้นในเวลาอันสั้น ขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะช่วยผู้นำคริสตจักร ผู้สอน พี่น้องคริสเตียน และผู้สนใจทุกท่าน ให้สามารถเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความเชื่อของคริสเตียนว่ามีที่มาอย่างไร และมีเนื้อหาสำคัญอะไรบ้าง รวมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักความเชื่อคริสเตียน และศาสนศาสตร์ระบบที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ลักษณะพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือ เนื้อหาจะไม่ศึกษาเฉพาะประเด็นเดิมๆเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงประเด็นใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่สนใจกันมากในแวดวงศาสนศาสตร์ทั่วโลกในช่วงหลายปีมานี้ ประเด็นเหล่านี้ได้ก้าวหน้าจากในอดีตไปมาก หรือบางที ประเด็นเดิมๆเหล่านั้นได้รับการศึกษาใหม่และทำให้เกิดข้อสรุปใหม่ที่แตกต่างจากเดิมจึงเป็นหนังสือที่เหมาะแก่การเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง