บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart

About Us

 


 
Prathep

CED ทูลเกล้าถวายหนังสือ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในนามร้านหนังสือปัญญาจารย์

CED ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพบริหารร้านหนังสือ
ปัญญาจารย์ ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ 22-31
ต.ค. 2004 
 ยิ่งกว่านั้น อาจารย์ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการ
ซีอีดี ได้ทูลเกล้าถวายหนังสือ "ชีวิตที่เคลื่อนไปดัวย
วัตถุประสงค์" และ "พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน2002" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณงาน

 

ภาพหน้าสถาบัน

Book Store

รู้จักสถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (ซีอีดี)

    สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (ซีอีดี)  หรือ Church Education and Development (CED)   เป็นองค์กรคริสเตียนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูน
คริสตจักรไทย โดยทำพันธกิจ 4 ประการคือ  

1) ศึกษาวิจัย

2) รณรงค์   

3) ผลิตวรรณกรรม  

4) ฝึกอบรม 

     ซีอีดีมีจุดยืน 4 ประการคือ 

1) ยึดมั่นพระวจนะ   

2) ตอบสนองบริบทของสังคมไทย 

3) สนับสนุนคริสตชนทุกคณะ 

4) เป็นพันธกิจโดยคนไทย

      นอกจากนี้ ซีอีดียังเป็นศูนย์หนังสือเพื่อ
พี่น้องคริสเตียนที่รักการอ่านและการค้นคว้าวรรณกรรมคริสเตียนทุกประเภท  และสินค้าอื่นๆ ของคริสเตียน

 

ภาพศูนย์หนังสือ CED

ศูนย์หนังสือ CED

 

   มีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์ข้อมูล
และศูนย์บริการอุปกรณ์สำหรับคริสตจักรและ
คริสตชนทุกระดับเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูน
คริสตจักรไทย 
    
ฉะนั้น ศูนย์หนังสือCEDจึงเป็นสถานที่
ให้บริการแสดงและจำหน่ายหนังสือ บทเรียน และอุปกรณ์ เพื่อการทำพันธกิจของคริสเตียน
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
    
เราได้รวบรวมสื่อทุกชนิดของคริสเตียนที่ผลิตทั้งโดยสถาบันซีอีดี และสำนักพิมพ์คริสเตียนอื่นทุกแห่งในประเทศไทย รวมทั้งของต่างประเทศเอาไว้ที่นี่ เพื่อมุ่งให้บริการแก่พี่น้องคริสเตียนและคริสตจักรไทยอย่างดีที่สุด  

      สิ่งที่มีจัดแสดงและจำหน่ายมีมากมาย:

 • พระคัมภีร์
 • วรรณกรรมคริสเตียนทุกชนิด  ทั้งหนังสือ บทเรียน  ใบปลิว ฯลฯ
 • เทป  CD  VCD  DVD ทั้งที่เป็น เพลง ดนตรีบรรเลง การนมัสการ คอนเสิร์ท  สารคดี  ภาพยนต์  การ์ตูน  คำเทศนา ฯลฯ
 • รูปภาพ
 • ถาดพิธีมหาสนิท  ถุงถวายทรัพย์ 
 • กิ๊ฟท์ช้อปและเครื่องประดับ
 • การ์ดอวยพร
 • รูปภาพคริสเตียน ไม้กางเขน นาฬิกา
 • เสื้อยืด  เนคไท ฯลฯ

 

 

 
 

ภาพการอบรมสัมมนาของ CED

 

การอบรมผู้นำฆราวาส LLT
จัดโดย CED
ร่วมกับ TBTS
(โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์)

ภาพผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำฆราวาส (LLT)

 

 

ซีอีดีเป็นพันธกิจโดยคนไทย และไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินใดจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จึงขอความกรุณา
พี่น้องคริสตชนไทยทุกท่านช่วยอุดหนุน
และถวายทรัพย์  เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนพันธกิจ
กับซีอีดี  ที่มุ่งมั่นจะส่งเสริมการเพิ่มพูน
คริสตจักรไทยต่อไป

สถานที่ตั้ง: 433/11 ซอยสวนพลู 8  
ถนนสาทรใต้  ยานนาวา  กรุงเทพ
10120   โปรดดูแผนที่ Map 

โทร 022861067-8  Fax: 022131259

Email: ced@cedthai.org  
Http:// www.cedthai.org  

 

We, CED, enhance Church Growth in Thailand through Research, Campaign, Producing Literature and Training.

 

 

ผู้อำนวยการ

อ.สมศักดิ์ ปัดทพัด

 

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • ดร.ชัยวัฒน์  ชาวเมืองแมน
 • ศจ.ดร.วินิจ  วงศ์สรรเสริญ
 • ศจ.ดร.อภิชาติ  พูลศักดิ์วรสาร
 • อ.ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์
 • อ.แจ็ค  คินนิสัน
 • อ.เดวิด  นิวตัน
 • มน.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์
 • ศจ.มนูญศักดิ์  กมลมาตยกุล
 • ศจ.ดร.ธีระ  เจนพิริยะประยูร
 • ศจ.ยุทธศักดิ์  ศิริกุล